நம் குரல்

Friday, July 15, 2011

பை நிறையக் காரணங்கள்


தங்கும் விடுதியில்
அதிகாலை நேரத்தில்
போலீஸாரின் அதிரடிச் சோதனையில்
மாட்டிக்கொண்டு விழிக்கும்
காதலர்கள்போல்

இடத்துக்கும் நேரத்துக்கும்
தகுந்தாற்போல்
அறிக்கைகளால் சமாளிக்கும்
அரசியல்வாதியைப்போல்

உதவி தேடிவருவோருக்கு
தகுந்தாற்போல்
முகம்பார்த்துப் பரிகாரம் சொல்லும்
குருவைப்போல்

இன அழிப்புப் போருக்கான
தன் வாதங்களை
பக்கம் பக்கமான அறிக்கைகளால்
உலகஅரங்கில் வைக்கும்
கொடுங்கோலன்போல்

தம் பிள்ளைகளைத்
தமிழ்ப்பள்ளிக்கு அனுப்பாமல்
ஏடுகளின் ஆசிரியர்களாக
எழுதிக்குவிக்கும் எழுத்தாளர்களாக
இயக்கங்களின் பொறுப்பாளர்களாக
போதையூட்டும் கருத்தால்
தமிழ் இனத்தின் பெருமை பேசும்
தலைவர்கள்போல்

வாங்கிய கடனை
திருப்பிச் செலுத்தாமல்
வகையாய்க் காரணங்களால்
காலத்தை நீட்டிக்கும்
கடன்பட்டும் கலங்கா
நெஞ்சினர்போல்

பேருந்துக் கட்டணம்
தந்து உதவினால்
ஊர்போய்ச் சேர்வதாக
போதையோடு கைநீட்டி
வழிமறிக்கும் இளைஞனைப்போல்

எப்போதும்
கால்சட்டைப்பை நிறைய
காரணங்களை வைத்துக்கொண்டு
திரிகிறார்கள்
தப்பு செய்யும் மாணவர்கள்

No comments:

Post a Comment