நம் குரல்

Friday, February 4, 2011

ஆதியில் இழிவு இருந்ததுஆதியில் இழிவு இருந்தது
அது சொற்களாக இருந்தது

எங்களின் அறியாமைத் தோலில்
ஊர்ந்து ஊர்ந்து
அது உடலோடு ஒன்றிப்போனது

அதை உரித்துப்போட திராணியற்று
உடைமையாக அணிந்துகொண்டோம்

காலத்தின் சுழற்சியில்
நெம்புகோல்கள் சுழன்று சுழன்று
இழிவுகளை நெம்பி உடலிருந்து
பிரித்துப்போட்டன

வரலாற்றைச் சிக்கலெடுக்க
வந்த கைகள்
மறக்கக்கூடாதென
மீண்டும் பழைய ஆடையை
உடலில் போர்த்த முயல்கின்றன

அவற்றை உதறினாலும்
மீண்டும் போர்த்தவே
அதிகாரத்தின் கைகள் பரபரக்கின்றன

உள்ளங்களில் தீயை வைத்ததால்
இழிவு ஆடையை
தீயிக்குத் தின்னக் கொடுத்தோம்

அதை இனியும் அணிந்தால்தான்
நாங்கள் அரை மனிதனாகும் அவலம் நேரும்

உங்கள் தராசுத் தட்டுகளைச் சமப்படுத்த
எதையாவது இட்டு நிரப்புங்கள்

அதிலே எங்கள் இழிவு ஆடையையும்
இட்டு நிரப்பி
அவை நியாயத் தராசென புளுகாதீர்கள்!

ஆடை கடந்து உடலில் நுழைந்து
எங்களின் இதய அணுக்களின்
வெம்மைப் பெருமூச்சுகளை உணர
உங்கள் இதயங்களில் ஈரம் போதாதுNo comments:

Post a Comment