நம் குரல்

Friday, February 19, 2010

பின் தொடரும் வாடை
சிறுநீர்ப்பையைக் கையில் பிடித்தவாறு
ஒரு மூலையில் நிற்கும் சீன முதியவர்
காலில் பெரிய கட்டோடு
நடக்கச் சிரமப்படும் இளம் பெண்
பைநிறைய மருந்தோடு
என்னைக் கடக்கும் மூதாட்டி
ஒற்றைக்காலால் கைத்தடியுடன்
என் முன்னே போகும் மலாய் இளைஞன்

ஆங்காங்கே அரை மனிதர்கள்
ஆடைகளை இழந்ததால் அல்ல
அங்கங்களை இழந்ததால்...

எங்கும் மரண பயத்தில் நனைத்தெடுத்த
கவலை முகங்கள்

என்னைச் சுற்றிலும்
நடமாடும் மனிதர்களின் கைகளில்
மருந்துப்பையா? உணவுப்பையா?

என் நாசியில் நீக்கமற நிறைவது
மருந்துவாடையா?

நோயால் அவதியுறும் அம்மாவுக்காக
செராஸ் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில்
ஒவ்வொரு முறையும்
மருந்து வாங்கப் போய் திரும்புகையில்
தன் கோரப்பற்களோடு
என்னைத் தொட்டுவிடும் தூரத்தில்
என் பின்னால்
வந்துகொண்டே இருக்கிறது
முதுமை

No comments:

Post a Comment