நம் குரல்

Tuesday, February 16, 2010

ஹைக்கூ நதிக்கரை (2)


நிமிர்ந்த கித்தா மரங்கள்
குனிந்தபடி அப்பா
ஒரு பழைய படம்

மலர்கள் குவிந்தன
நண்பர்கள் கூடினார்கள்
இறுதி ஊர்வலம்

அக்காவுக்குத் திருமணம்
அப்பா விலை பேசினார்
நான் வளர்த்த மாடுகள்

பழைய தோழர்கள் இல்லை
தோட்டச் சாலையில் என்னோடு
அதே நிலா

வாயிலிருந்து
கடுஞ் சொற்கள்
கைகளில் புறா

விபத்தில் இறந்தார்
நாளிதழ் வியாபாரி
நாளை அவர் படம்

தோட்டம் கைமாறியது
உடைந்த வீட்டுக்குள்
என் பழைய முகம்

மின் விளக்குகள்
தனியாக
நிலா

மெதுவாகச் சிலந்தியே
என் மகன் கையில்
ஓவியத் தாள்

செடிகளே வெளியூர் போகிறேன்
என்னை உணர்ந்தவன்
என் மகன்

(இன்னும் நனைக்கும்..)

No comments:

Post a Comment