நம் குரல்

Tuesday, February 16, 2010

உலகம் பார்க்கிறது


எல்லாச் சன்னல்களும் திறந்துகொண்டன
எல்லாக் கதவுகளும் விலகிக்கொண்டன
மூடிய திரைச்சீலைகளும் கீழிறக்கப்பட்டன
அறைகளுக்குள் எட்டிப்பார்த்து
அவை துலாவுகின்றன..
வேவு பார்க்கின்றன

யாருக்கும் தெரியாமல்
நீங்கள் அரங்கேற்றும்
அடக்குமுறைகள், அத்துமீறல்கள்,
அதிகாரத் துஷ்பிரயோகம், ஆபாசச் சேட்டைகள்
எல்லா இரகசியங்களும் அவிழ்ந்துகொள்ள
உங்களை நெருங்கி நின்று
உற்றுப் பார்க்கிறது உலகம்
ஊடகங்களின் நுண்பெருக்கிக் கண்களால்

No comments:

Post a Comment